Wiadomość od Pana Profesora A. Konturka.

Szanowni Państwo

 

W niezmiernie złożonej sytuacji w której przyszło nam się obecnie prowadzić zajęcia i jednocześnie uczestniczyć w codziennej pracy zawodowej przy łóżku chorego pragniemy aby nasze działania miały wspólny ujednolicony charakter a wzajemne zrozumienie pozwoliło na wypracowanie najbardziej bezpiecznych modeli nauki w przedmiotach klinicznych. 

W ślad za informacjami przekazanymi przez Pana Dziekana Prof. Macieja Małeckiego oraz w oparciu o prośby od Samorządu Studenckiego Wydziału Lekarskiego pragniemy w chwili obecnej utrzymać i kontynuować w miarę możliwości ćwiczenia z przedmiotu chirurgia. 

Przy podejmowaniu decyzji będziemy kierować się zaleceniami epidemiologicznymi, bezpieczeństwem Państwa uczestniczących w zajęciach oraz bezpieczeństwem naszego Personelu, Pacjentów oraz uwzględniać merytoryczny i praktyczny charakter naszych zajęć. 

Bardzo prosimy o bieżące śledzenie naszej strony internetowej oraz strony Facebook’a, na których postaramy się na bieżąco informować Państwa o decyzjach dotyczących naszego przedmiotu. Postaramy się również zamieszczać najnowsze komunikaty i zarządzenia zarówno Władz Naszej Uczelni jak i Ministerstwa Zdrowia, Wojewody Małopolskiego i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

Aleksander Konturek