Polipy jelita grubego

POLIPY JELITA GRUBEGO

Polipy są to patologiczne rozrosty ściany jelita grubego uwypuklające się ponad powierzchnię błony śluzowej jelita grubego (okrężnicy lub odbytnicy) i wystające do światła jelita. Wyróżniamy polipy płaskie (siedzące) i uszypułowane.
Polipy są jedną z najczęściej spotykanych zmian okrężnicy i odbytnicy, występują u 15 – 20% populacji dorosłych. Chociaż  większość polipów to zmiany łagodne, zakłada się powiązanie niektórych polipów z powstawaniem raka.
Polipy mogą występować wzdłuż całego jelita grubego lub odbytnicy, ale najczęściej zajmują lewą część okrężnicy, okrężnicę esowatą lub odbyt.

Jakie są objawy polipów? Większość polipów przebiega bezobjawowo i często są wykrywane przypadkowo podczas badania endoskopowego lub badania radiologicznego. Jednak niektóre polipy dają objawy : krwawienie z odbytnicy, wyciek śluzu, zmiany czynności jelit oraz rzadko dolegliwości jamy brzusznej.

Jak zdiagnozować polipy? Polipy są diagnozowane albo kolonoskopowo (ocena błony śluzowej jelita poprzez wziernikowaniejelita ) albo badaniem radiologicznym z podaniem wlewu doodbytniczego.

Wyróżniamy trzy typy endoskopii okrężnico-odbytniczej :

  • sztywna rekto/sigmoidoskopia, która pozwala na badanie dolnego odcinka jelita grubego do 20-25 cm
  • giętka sigmoidoskopia – badanie dolnej ¼ do 1/3 okrężnicy
  • kolonoskopia

W kolonoskopii używa się dłuższego giętkiego przyrządu i zazwyczaj pozwala to na zbadanie całej okrężnicy. Wymagane jest przygotowanie do badania i podanie leków .

Okrężnica może być także pośrednio zbadana z użyciem techniki radiologicznej z podaniem wlewu barytowego doodbytniczo. Roztwór barytu pokrywa śluzówkę okrężnicy,  następnie wykonywane są zdjęcia rentgenowskie.

Wykrycie jednego polipa wymaga dokładnego zbadanie okrężnicy, ostatecznie 30 % z tych pacjentów ma dodatkowe polipy.

Czy polipy wymagają leczenia? Od kiedy nie ma niezawodnej drogi przewidywania kiedy lub czy polip ulegnie złośliwej przemianie nowotworowej, zalecane jest całkowite usuwanie wszystkich polipów. Ogromna większość polipów może być usunięta przez  podwiązanie ich za pomocą pętli elektrokoagulacyjnej. Małe polipy mogą być zniszczone przez dotknięcie ich prądem elektrokoagulacyjnym.

Większość badań okrężnicy przy użyciu giętkiego kolonoskopu, wliczając usuwanie polipów, może być przeprowadzone wśród pacjentów ambulatoryjnych. Duże polipy do ich całkowitego usunięcia, .mogą wymagać więcej niż jednego etapu leczenia. Niektóre polipy ze względu na duży rozmiar lub lokalizację wymagają zabiegu operacyjnego.

Czy polipy mogą nawracać? Kiedy polip jest całkowicie usunięty, jego nawrót jest niezwykle rzadki. Jednakże, te same czynniki które spowodowały powstanie polipa nadal są obecne. Nowe polipy rozwijają się u około 30 % ludzi którzy wcześniej mieli już polipy. Pacjenci powinni przechodzić regularne badania prowadzone przez lekarzy specjalizujących się w leczeniu chorób okrężnicy i odbytnicy.