COVID-19

Niniejsza sekcja zawiera ogólnouczelniane regulacje i zarządzenia dla nauczycieli akademickich oraz studentów. Prosimy o bieżące zapoznawanie się z ich treścią oraz przestrzeganie ich na terenie III Katedry Chirurgii Ogólnej.

Komunikat J.M. Rektora UJ w sprawie formy kształcenia w Uniwersytecie Jagiellońskim.

The communicate from The Rector of JU, regarding the form of conducting education at the University.

Szanowni Państwo,

informuję, że od dnia 17 października 2020 r. do odwołania,  kształcenie w Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w trybie zdalnym, z wyjątkiem zajęć praktycznych, które będą odbywać się na zasadach dotychczasowych z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Za sporządzenie listy przedmiotowych zajęć praktycznych odpowiada Dziekan danego Wydziału UJ.

Prof. dr hab. Jacek Popiel

Rektor

Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

As of 17 October 2020, until revoked, education at the Jagiellonian University will be conducted remotely, except for practical classes, which will be conducted without changes, observing sanitary rules in place.
Deans of JU Faculties are responsible for preparing lists of said practical classes.

 

prof. dr hab Jacek Popiel
Rector
Jagiellonian University

 

 

STRATEGIA COVID 19 jesień 2020.
Procedury na zajęcia dla nauczycieli i studentów.
Uproszczona procedura dla studentów.
Komunikat Rektora w.s. odzieży ochronnej.