Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej

Sprzęt: Oddział dysponuje między innymi:

sprzętem laparoskopowym,

rektoskopem operacyjnym (TEM),

endoskopią, wraz z duodenoskopem i niezbędnym osprzętem do ECPW,

sprzętem do termoablacji guzów wątroby,

fistuloskopem operacyjnym,

sprzęt do neuromonitoringu.

 

Rodzaj usług świadczonych w Oddziale:

Chirurgia przewodu pokarmowego:

 • chirurgia gastroenterologiczna,
 • chirurgia kolorektalna:
 • – zaawansowane zabiegi w zakresie jelita grubego, odbytnicy i odbytu, w tym także:
 • – leczenie skarajnej formy uszkodzonych zwieraczy (gracilloplastyka, sztuczny zwieracz),
 • – inne zabiegi naprawcze zwieracza,
 • – operacyjne leczenie wypadania odbytnicy, recto cele,
 • – inne zabiegi w zakresie odbytnice z zastosowaniem rektoskopu operacyjnego.

Chirurgia onkologiczna:

 • leczenie nowotworów przewodu pokarmowego,
 • termoablacja guzów przerzutowych wątroby (RF – Cooltip thermoablation),
 • śródoperacyjna, wewnatrzotrzewnowa chemioterapia w hipertermii (HIPEC),
 • leczenie uzupełniające nowotworów – chemioterapia.

Chirurgia bariatryczna.

Chirurgia endokrynologiczna:

 • nowotwory tarczycy, wole guzkowe, choroba Graves-Basedowa,
 • pierwotna i wtórna nadczynność przytarczyc,
 • gruczolaki nadnerczy (techniką laparoskopową i videoskopową),
 • małoinwazyjne leczenie chorób tarczycy i przytarczyc (MIVAT MIVAP),
 • śródoperacyjny monitoring poziomu parathormonu (i-PTH),
 • śródoperacyjny monitoring nerwów krtaniowych wstecznych.

Pełen zakres zabiegów laparoskopowych:

 • laparoskopowe wycięcie pęcherzyka żółciowego,
 • laparoskopowa funduplikacja w leczeniu choroby refleksowej,
 • laparoskopowe i wspomagane laparoskopowo resekcje jelita grubego,
 • laparoskopowe leczenie otyłości (rękawowa resekcja żołądka),
 • laparoskopia diagnostyczna,
 • laparoskopowe wycięcie wyrostka robaczkowego.

Chirurgia videoskopowa:

 • wycięcie guzów odbytnicy przez odbyt z użyciem rektoskopu operacyjnego (technika TEM, TEO),
 • endoskopowe tylne wycięcie mesorectum metodą małoinwazyjną z dojścia krzyżowego (EPMR – Endoscopic Posterior Mesorectum Resection).

Operacyjne leczenie chorób zapalnych jelit:

 • choroba Leśniowskiego-Crohna,
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz choroba uchyłkowej jelita grubego.

Pełen zakres zabiegów proktologicznych:

 • leczenie operacyjne hemoroidów,
 • leczenie przetok około odbytniczych:
 • – z zastosowaniem metod małoinwazyjnych oszczędzaniem zwieraczy (VAAFT- Video Asisted Analfistula Treatment) – fistuloskop operacyjny,
 • – międzyzwieraczowe podwiązanie traktu przetoki (LIFT – Ligation Intersphincteric Fistula Tract),
 • – leczenie przetok z zastosowaniem komórek macierzystych,
 • – operacyjne leczenie przetok pochwowo-odbytniczych metodami konwencjonalnymi (plastyka, gracilloplastyka), jak i małoinwazyjnymi (surgisis, komórki macierzyste),
 • leczenie nietrzymania stolca metodami behawioralnymi (elektrostymulacja, biofeedback).

Plastyka przepuklin brzusznych (z wszczepem siatek wzmacniających).

Operacyjne leczenie żylaków kończyn dolnych.

 

Wykonywane zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne:

Diagnostyka i terapia endoskopowa:

 • gastroskopia,
 • kolonoskopia,
 • endoskopowa wsteczna cholangiopankreatografia,
 • protezowanie dróg żółciowych,
 • doraźna endoskopia interwencyjna.

Diagnostyka ultrasonograficzna:

 • ultrasonografia narządów jamy brzusznej
 • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa: BACC trzustki, wątroby
 • ultrasonografia przezodbytnicza (ERUS)

Badania czynnościowe przewodu pokarmowego:

 • manometria górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • elektromiografia zwieraczy odbytu

 

Odwiedziny i kontakt z rodziną:

Zgodnie z Kartą Praw Pacjenta, chorzy leczeni w Oddziale Chirurgii Ogólnej mają możliwość swobodnego kontaktu z rodziną, a także prawo do dodatkowej opieki sprawowanej przez osobę najbliższą.